เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
By : Faii เมื่อ : 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  อ่าน : 14   

https://drive.google.com/file/d/1kVpgPh0kG1iXWahXpGss-eGTI3D5caNi/view?usp=sharing
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th E-mail : ta.kean@hotmail.com    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator