เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลสันทราย ชาวสันทรายร่วมใจต้านภัยโควิด - 19 ประจำปี 2563
By : admin เมื่อ : 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  อ่าน : 167   

29 กันยายน เทศบาลตำบลสันทราย ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันทราย , ชมรมอสม. ตำบลสันทราย , ฝ่ายปกครองตำบลสันทราย , วิทยาลัยเชียงราย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย , โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย และกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้จัดโครงการมหกรรมสุขภาพตำบลสันทราย ชาวสันทรายร่วมใจต้านภัยโควิด - 19 ประจำปี 2563 ขึ้น ณ เทศบาลตำบลสันทราย โดยมี นายวิสาร เตชุธีระวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

นายเกษม กุลดี นายกเทศมนตรี และ นายสมบูรณ์ ศรีเมืองแก้ว กำนันตำบลสันทราย และทุกภาคส่วนได้พาเยี่ยมชมบูธ ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นด้านการจัดการสุขภาพชุมชนที่มีการใช้นวัตกรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและมีการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการสาธารสุขฯ จากวิทยาลัยพยาบาลเชียงราย ด้วย
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th E-mail : ta.kean@hotmail.com    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator