เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
By : สาริกา เมื่อ : 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 237   

           กิจกรรมเฉลิมพระกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2563 กิจกรรมอาสา " ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี  เราสร้างไปด้วยกัน "