เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
By : kenzero29 เมื่อ : 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 36   

งานพัฒนารายได้ กองคลัง จะดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และภาษีป้าย  นอกสถานที่ จำนวน  11 หมู่บ้าน 
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator