เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
โครงการพัฒนาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจโดยลีลาศ
By : didy เมื่อ : 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  อ่าน : 37   

โครงการพัฒนาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจโดยลีลาศ จัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลสันทราย โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันทราย
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator