เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
By : จินตนา เมื่อ : 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 262   

เทศบาลตำบลสันทราย จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลสันทราย และสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยามาใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th E-mail : ta.kean@hotmail.com    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator