เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
โครงการทำบุญสัญจร ประจำปี 2562
By : จินตนา เมื่อ : 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 32   

เทศบาลตำบลสันทราย ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสันทราย ฝ่ายปกครองและสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการทำบุญสัญจร  เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ประเพณีท้องถิ่น และดำเนินชีวิต และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการครองตน ครองคน และครองงาน 
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator