เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
กิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรมของประชาชนตำบลสันทราย ประจำปี 2562
By : จินตนา เมื่อ : 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 36   

เทศบาลตำบลสันทราย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสันทราย จัดโครงการส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม จริยธรรมของประชาชนตำบลสันทราย ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันทราย 
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator