เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
By : kenzero29 เมื่อ : 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 291   

นายเกษม กุลดี นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ"คนดีศรีเทศบาล" ให้กับนายพีรศิลป์ เย็นใจ พนักงานเทศบาลตำบลสันทราย

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม"คนดีศรีเทศบาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th E-mail : ta.kean@hotmail.com    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator