เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
กิจกรรม การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในปหล่งน้ำสาธารณะ
By : kenzero29 เมื่อ : 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562  อ่าน : 262   

เทศบาลตำบลสันทราย นำโดยนายกเกษม กุลดี นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย และเจ้าหน้าที่เทศาบาลตำบลสันทราย ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร พร้อมประชาชนจิตอาสาตำบลสันทราย ประชาชนทั่วไป ร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและพืชน้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้น่าอยู่ อาศัยมากยิ่งขึ้น
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th E-mail : ta.kean@hotmail.com    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator