เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
By : Piazy เมื่อ : 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  อ่าน : 52   
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator