เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่้อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562
By : Piazy เมื่อ : 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  อ่าน : 119   
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator