เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
โครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือน ก.พ.62
By : admin เมื่อ : 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  อ่าน : 189   

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสันทรายได้จัดอบรม ตามโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ของเทศบาลตำบลสันทราย โดยได้จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ด้าน กฎหมายและสิทธิผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีความแตกต่างจากหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุในหลายที่ โดยมิได้มีเพียงกิจกรรมสันทนาการให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ที่นี่ได้ให้ความรู้ผู้สูงอายุครอบคลุมทุกศาสตร์ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและนำไปวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต นอกจากนี้ การเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสันทราย นั้น เปรียบเสมือนการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยการได้รับความรู้ใหม่ ๆ เป็นการฝึกสมอง ป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่ดีวิธีหนึ่ง อีกทั้งยังมีการไห้ความรู้เกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัด นับเป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเองอย่างมาก สามารถลดการพึ่งพาบุตรหลานและพยาบาลอีกด้วย ในขณะที่สภาพจิตใจได้ถูกเติมเต็มจากการได้พบปะเพื่อนร่วมชั้นเรียน มีการพูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อม การนำอาหารกลางวันมารับประทาน กันอย่างเป็นกันเอง ลักษณะบุปเฟ่อาหารเมืองเหนือ หลากหลายอย่าง จึงไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าที่มักพบในผู้สูงอายุที่ต้องอยู่เพียงลำพัง และยังคงเป็นการส่งเสริมด้านสังคมอีกด้วย




         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator