เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
กิจกรรมเปิดประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ชุมชน ปี 2561
By : admin เมื่อ : 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 286   

เมื่อวันที่ วันศุกร์ที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๑  ทาง กองการศึกษา  เทศบาลตำบลสันทราย  ได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ชุมชน   ทั้งนี้การศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหนึ่งของเทศบาลฯ  และเทศบาลตำบลสันทรายมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน   ๔   แห่ง    ได้แก่  ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องก๊อ    ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย      ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าข่า      และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ทรายทอง   ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย  ด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม   ให้เหมาะสมกับช่วงวัย  เพื่อให้ผู้นำ  ผู้ปกครอง  และประชาชนได้รับรู้  และเห็นถึงพัฒนาการต่าง ๆ  ผ่านการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก  การแสดงบนเวที   เกมส์พัฒนาทักษะจากฐานต่าง ๆ   และการแสดงความสามารถ
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator