เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑
By : admin เมื่อ : 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 388   

เทศบาลตำบลสันทราย และฝ่ายปกครองตำบลสันทราย  ได้ร่วมกัน

จัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ วัดสันทรายหลวง หมู่ที่  ๑  ต.สันทราย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  ในการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถือเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามและเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้ประชาชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญ เจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรม  ตลอดจนลด ละ เลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator